Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

Wettelijke-publicaties.be biedt de notificatie-dienst volledig gratis aan. De website en notificatie-dienst worden aangeboden onder voorwaarde van de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen.

Wettelijke-publicaties.be biedt enkel een notificatie-dienst aan m.b.t. de publicaties die verschijnen in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad. De gebruiker dient zelf de nodige actie te ondernemen indien uit een notificatie blijkt dat derden onrechtmatig of met kwaad opzet publicaties hebben laten verschijnen, of indien rechtmatig verrichte publicaties verkeerde of onvolledige informatie bevatten.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct invoeren van zijn gegevens. Wettelijke-publicaties.be aanvaardt evenmin aansprakelijkheid en geeft geen garantie betreffende de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op de website werd geraadpleegd of die via de website werd bekomen van websites of databanken van derden.

De website met inbegrip van alle teksten, lay-out en interface, grafische bestanddelen, logo's, software en andere bestanddelen is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de BVBA Advocaat Jonathan Huysentruyt (KBO-nr. 0885.666.517) en de BVBA TRI-S (KBO-nr. 0891.867.587), zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

Wettelijke-publicaties.be neemt alle redelijke voorzorgen, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, op welke grond ook, voor schade van welke aard ook die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan, de technische werking of de onderbreking of onjuistheid van de notificatie-dienst, informatie of inhoud van de website, of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke hyperlinks op de website verwijzen. Ondanks de door wettelijke-publicaties.be genomen redelijke voorzorgen kan niet gegarandeerd worden dat buitenstaanders geen misbruik zouden maken door het verspreiden van virussen of het plegen van andere informaticamisdrijven.

Een ingeschreven gebruiker kan op eerste verzoek worden uitgeschreven van de notificatie-dienst

Persoonlijke levenssfeer

Wettelijke-publicaties.be behandelt en beschermt zorgvuldig de persoonlijke informatie van de gebruikers die wordt gegeven via het invulformulier op deze site. Deze informatie wordt opgeslagen in geautomatiseerde bestanden die enkel toegankelijk zijn voor de BVBA Advocaat Jonathan Huysentruyt (KBO-nr. 0885.666.517) en de BVBA TRI-S (KBO-nr. 0891.867.587). De persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de notificatie-dienst en wordt op geen enkele manier ter beschikking gesteld aan derden.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 hebben de gebruikers ten allen tijde het recht om hun persoonlijke gegevens te consulteren en te verbeteren.